sunnuntai 10. huhtikuuta 2022

Kutsu

Oulun Erä- ja Kennelkerhon kevät- ja syyskokoukseen
24.4.2022 klo 12 alkaen.
Paikka: PPVAK:n toimisto
Ratamotie 68
Oulu, Itä-Patela

Tai etäyhteydellä osallistuvat ja äänestävät ilmoittautuvat sähköpostitse osoitteeseen: mervi.haahti@gmail.com

Yhdistyksen kevätkokous:

1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. Yhdistyksen sääntömuutosesitys 8. Yhdistyksen majojen vuokraussääntömuutosesitys 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokous:

1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sääntöjen 7 §:n mukaan sekä edustajat eri yhdistyksien ja liittojen kokouksiin, joihin kerho jäsenenä kuuluu 7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Mikäli kerhon jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

Oulun Erä- ja Kennelkerhon hallitus